Lewiński Szlak Rowerowy

rk0004aOd jesieni 2009 r. na terenie Ziemi Kłodzkiej funkcjonuje kolejny lokalny szlak rowerowy – na terenie gminy Lewin Kłodzki. Szlak lokalny, ale wykonany w porozumieniu z partnerem czeskim – gminą Val. Lewiński szlak rowerowy ma 35 km i jest dopełnieniem podobnej trasy istniejącej już od dawna po stronie czeskiej.

U sąsiadów szlak ma następujący przebieg: Česká Čermná – Borová – Dlouhé – Rzy – Tis – Janov – Ohnišov – Val – Ohnišov – Janov – Sněžné – Chata Horalka – Olešnice v Orl.h. do przejścia granicznego w miejscowości Kocioł. I tu właśnie ma początek polska część trasy.

Lewiński Szlak Rowerowy

Przebieg jest następujący: szlak zaczyna się przy granicy polsko-czeskiej i biegnie do miejscowości Kocioł. Tam krzyżuje się z zielonym szlakiem pieszym i dalej biegnie w kierunku Lewina Kłodzkiego. Odbija od zielonego szlaku pieszego drogą leśną do Jerzykowic Małych. Stąd biegnie razem z żółtym szlakiem pieszym drogą gruntową do Przełęczy Polskie Wrota. Z przełęczy do Zielonych Ludowych (przejście przez drogę krajową nr 8), skąd czerwonym szlakiem drogą leśną do Kulina Kłodzkiego a stamtąd drogą powiatową do Gołaczowa. Dalej niebieskim szlakiem pieszym do odbicia na górę Cisowa. Dalej drogą gruntową do Darnkowa przez Kociołek. Z Darnkowa drogą gminną niebieskim szlakiem pieszym do Dańczowa. Dalej wzdłuż czerwonego szlaku pieszego drogą leśną do Przełęczy Lewińskiej. Stamtąd niebieskim szlakiem pieszym do Lewina Kłodzkiego. Z Lewina drogą gruntową do Jarkowa, gdzie szlak biegnie drogą gminną do Schroniska „Pod Ptasznicą”. Projektodawcy określili szlak jako trudny technicznie prowadzący po drogach asfaltowych, gruntowych i leśnych, wymagający dobrego przygotowania kondycyjnego.

Lewiński Szlak Rowerowy

Trasa powstała w ramach realizacji projektu unijnego: „Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi”, gdzie głównym beneficjentem była gmina Lewin Kłodzki. W ramach projektu szlak oznakowany został 55 charakterystycznymi tabliczkami, urządzono 7 wiat postojowych dla rowerzystów wraz ze stojakami na rowery, obok wiat ustawione zostały tablice informujące o przebiegu trasy i atrakcjach turystycznych gminy Lewin Kłodzki.

I niestety, jak to bywa z większością projektów unijnych, infrastruktura techniczna tej trasy jest w coraz gorszym stanie…

Lewiński Szlak Rowerowy

Lewiński Szlak Rowerowy

reklama: