Stronie Śląskie zmienia numery szlaków rowerowych

2016.03.24-1Do końca maja 2016 r. gmina Stronie Śląskie zmieni oznakowanie swoich szlaków rowerowych. Obecnie szlaki mają numerację czterocyfrową. Nowy numer będzie miał tylko jedną cyfrę. Zmiana będzie polegała na skreśleniu z obecnych numerów trzech pierwszych cyfr. Przebieg tras nie ulegnie zmianie.

Zaproponowany w 2006 r. przez autorów przebiegu gminnych szlaków rowerowych, czterocyfrowy system oznakowania, miał nawiązywać do systemu czeskiego.

2016.03.24-2

Jak argumentują przedstawiciele gminy, w związku z faktem iż:

1) nie stanowi on i tak spójnego systemu z czeskimi szlakami,

2) nie jest i nie będzie zastosowany przez inne gminy w powiecie kłodzkim,

3) nie wpisuje się w metodologię ustawowo określoną dla szlaków rowerowych w naszym kraju,

4) wygląda enigmatycznie,

5) jest bardziej czasochłonny przy odnowie oznakowania,

6) nie jest spójny z oznakowaniem naszych gminnych szlaków pieszych (stosujemy czarną sygnaturę wędrowca i pojedynczą cyfrę: nr 1 Wokół Stronia Śląskiego; nr 2 Na Sedlo Peklo; nr 3 Doliną Janówki)

– potrzebne jest ostateczne uporządkowanie systemu oznakowania szlaków rowerowych, przed wykonaniem planowanych na tych szlakach drogowskazów. Dlatego oznakowanie zostanie zmienione (uproszczone).

Ponadto, kończy się nakład wydanego w 2014 r. „Przewodnika rowerowego”. Przy wznawianiu przewodnika w przyszłym roku, zastosowane zostaną nowe oznakowania. Firmy kartograficzne wydające mapy Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich, zostaną poinformowane o zmianie i wprowadzą je przy kolejnych edycjach swoich map. Na szlakach umieszczone zostaną tabliczki z informacją o wprowadzonej zmianie. Przebieg szlaków nie ulegnie zmianie.

szlak rowerowy
Pieszy szlak żółty oraz obecne oznakowanie szlaku rowerowego (Stara Morawa)
reklama: